Ins Rezistencija

Ins rezistencija je kada ćelije u vašim mišićima, masti i jetri ne reaguju dobro na ins i ne mogu da koriste glukozu iz vaše krvi za energiju. Da bi to nadoknadio, vaš pankreas proizvodi više ins. Vremenom se nivo šećera u krvi povećava.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.