NAREZNICE I UREZNICE

Nareznice i ureznice su alati koji su namenjeni narezivanju i urezivanju navoja.
A koriste se kako u kućnim poslovima tako i od strane profesionalaca.

Garniture ureznica i nareznica mogu da sadrže raznolike kalupe za urezivanje kao i nosače nareznica i ureznica.
Kao element setova nalaze se i merači zazora i odvijači

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.