BRENERI I GORIONICI

Breneri i gorionici predstavljaju opremu koja se aplicira uz propan butan boce radi varenja materijala kao što su bakar ili aluminijum.

Njihova namena je postizanje visokih temperatura intenzivnim gasnim plamenom.
Kod većine brenera plin se može menjati ili puniti zavisno od modela.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.