PUMPE ZA PRETAKANJE

Pumpe za pretakanje goriva i ulja služe da se dizel, gorivo ili ulje pretače iz rezervoara ili buradi u poljoprivredne mašine ili druge rezervoare.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.