BRUSILICE

Električne brusilice se dele na veći broj funkcionalnih modela sa aspekta posebne prilagođenosti posebnim namenama brušenja raznih materijala.
Najrasprostranjenije u upotrebi su klasične ugaone brusilice.

Prikazan jedan rezultat